Οδηγίες Φυτοπροστασίας

Οδηγία για τα Βερίκοκα

Στις περισσότερες περιοχές τα δέντρα βρίσκονται στα παραπάνω στάδια. Τα στάδια αυτά είναι ευαίσθητα για μόλυνση από τους μύκητες Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena δηλαδή την μονίλια. Οι μολύνσης ευνοούνται από θερμοκρασίες 5-27 oC, σε συνδιασμό με βροχή ή υγρασία

Περισσότερα: Οδηγία για τα Βερίκοκα

Υποκατηγορίες

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr