Ζημιά από Καφέ βρωμούσα - Halyomorpha halys σε ακτινίδια

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Σε συνεργασία με την ΦΑΡΜΑ ΕΕ σε αγρόκτημα με ακτινίδια ποικιλίας Green Line, κάποια δέντρα για πειραματικούς σκοπούς έμειναν αράντιστα με σκοπό να μελετηθεί η ζημιά που θα προκαλέσει η καφέ βρωμούσα. Η ποικιλία αυτή έχει εντονότερο πρόβλημα από την βρωμούσα σε σχέση με την Hayword και τσεχελίδη. 

Κατά την διάρκεια της συγκομιδής η ζημιά από την βρωμούσα ήταν σε ποσοστό κοντά στο 20%

Αποτέλεσμα της προσβολης είναι ο καρπός να μαλακώνει και να πέφτει στο έδαφος. Οστόσο όμως πολλοί είναι οι καρποί που είναι προσβεβλημένοι αλλά σε τέτοιο βαθμό που να παραμένουν σε καλή κατάσταση στο δέντρο. 

 

 

Παρακάτω έχουμε 3 φωτογραφίες από τον ίδιο καρπό με τσιμπήματα από την βρωμούσα για να φανεί πως είναι εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.

 

Οι 3 επόμενες φωτογραφίες είναι από έναν καρπό ο οποίος είχε σημάδια εξωτερικά από την προσβολή. Ξύσαμε αρχικά την φλούδα και δεν φαινόταν κάτι. Άλλα σε τομή λίγο πιο βαθιά τα σημάδια της προσβολής ήταν έντονα υποβαθμίζοντας τον καρπό και κάνοντας το μη εμπορεύσιμο.

 

 

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr