Αναμένονται νέα Σχεδία Βελτίωσης το πρώτο εξάμηνο του 2015

 

Αναμένονται νέα Σχεδία Βελτίωσης το πρώτο εξάμηνο του 2015

Σύμφωνα με αποκλειστικές δηλώσεις του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Ιατρίδη, στον ΑγροΤύπο, στόχος του ΥπΑΑΤ για την νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει το επόμενο έτος, είναι να προκηρυχθούν τα πρώτα Σχέδια Βελτίωσης του νέου «Μπαλτατζή» το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ειδικότερα, ο κ. Ιατρίδης μας διευκρινίζει: «την νέα προγραμματική περίοδο δεν θα γίνει μια προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης. Θα γίνουν δύο ή τρεις. Το πρώτο εξάμηνο του επόμενου χρόνου θα υπολογίζουμε ότι θα μπορούμε να δημοσιεύσουμε πρόσκληση για ένα μέρος του ποσού που θα μας εγκρίνει για το πρόγραμμα η Κομισιόν». Και προσθέτει: «ο λόγος που θέλουμε να το κάνουμε αυτό τόσο γρήγορα είναι για να τονωθεί η αγορά».

Να σημειωθεί ότι στην πρότασή της προς την Κομισιόν, η χ

ώρα μας, σε ότι έχει να κάνει με το νέο πενταετές Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έως το 2020 (ύψους 4.223.960 δις ευρώ) αναφέρεται ότι το 30% των πόρων απορροφούν Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση - Εμπορία.

Τα σχέδια Βελτίωσης θα εντάσσονται πλέον στο Μέτρο 4 (Σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση) του νέου προγράμματος.

Με το Υπομέτρο 4.1 (έτσι θα ονομάζονται οι δράσεις) θα ενισχύονται δαπάνες για: Κατασκευή, αγορά ή εκσυγχρονισµό ακινήτων, αγορά σύγχρονων καινούργιων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, αγορά µελισσοσµηνών, γενικές δαπάνες και άυλες επενδύσεις όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού τα πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά σήµατα και διαδικασίες. ∆ικαιούχοι είναι οι επαγγελµατίες αγρότες και νοµικά πρόσωπα ου εµπορικού δικαίου ενώ η στήριξη µπορεί να παρέχεται και σε νοµικά πρόσωπα που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του εµπορικού δικαίου ή σε Οµάδες Παραγωγών.

Το ανώτερο ποσό στήριξης φτάνει το 75%, ενώ µπορεί να προσαυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασµένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πηγή: www.agrotypos.gr

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr