Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού χρήσης ΦΠΠ

Στα 25 ευρώ καθορίζεται το τέλος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού χρήσης φυτοπροστατευτικών φαρμάκων

για όσους αγρότες σπεύσουν να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις, σύμφωνα με τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η τιμή συμμετοχής θα κυμανθεί:

-στα 25 ευρώ έως τις 31 Μαρτίου 2015

-στα 50 ευρώ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2015

-και τέλος στα 100 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου και έπειτα.

 

Να υπενθυμίσουμε πως μετά από τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση των γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από όσους διαθέτουν το πιστοποιητικό χρήσης φυτοπροστατευτικών φαρμάκων.

Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ αναρτήθηκε ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή µε το σύστηµα χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων για τις ανάγκες του ΕΣ∆, που φέρει την ονοµασία ΣΥΣ.ΧΟ.ΠΙΣ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α.  (Minagric.gr)

 

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr