Ανακοινωση και την υποβολή αιτήσεων απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών 2015

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

1. Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/bpe έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών.

Υποβολή της αίτησης απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015 μπορούν να υποβάλλουν οι γεωργοί, οι οποίοι εντάχθηκαν αυτόματα στο καθεστώς βάσει κατ' εκτίμηση υπολογισμών των δικαιούμενων άμεσων ενισχύσεων το 2015.

 

Η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 105441/08.10.2015 εγκύκλιο του ΟΕΠΕΚΕΠΕ, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://www.opekepe.gr/kathestws_mikrokallierghtwn.asp, μαζί με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για το καθεστώς.

Εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση απένταξης το 2015, ο γεωργός μπορεί να την υποβάλλει σε επόμενα έτη, εφόσον ο γεωργός το επιθυμεί. Μετά την απένταξη από το καθεστώς δεν είναι δυνατή η επανένταξη.

2. Ταυτόχρονα έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ https://microkal.opekepe.gr/ διαδικτυακή εφαρμογή ενημέρωσης των γεωργών για την αυτόματη ένταξη τους ή μη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015. Κάθε γεωργός, πληκτρολογώντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και είτε τον ΑΜΚΑ είτε τα 4 τελευταία ψηφία του δελτίου ταυτότητας, λαμβάνει ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

A. Από τον κατ΄εκτίμηση υπολογισμό των δικαιούμενων άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 προέκυψε ποσό μικρότερο των 1.250 € και ως εκ τούτου έχετε ενταχθεί αυτόματα στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.

B. Από τον κατ΄εκτίμηση υπολογισμό των δικαιούμενων άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 προέκυψε ποσό μεγαλύτερο των 1.250 € και ως εκ τούτου δεν εντάσσεστε στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών.

Γ. Δεν έχει υποβληθεί ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015 με αυτό το ΑΦΜ και ως εκ τούτου δεν δικαιούστε τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων το 2015.

Δ. Δεν πληρείτε το κριτήριο του ενεργού γεωργού και ως εκ τούτου δεν δικαιούστε τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων το 2015.

3. Καταληκτική ημερομηνία απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015 είναι η Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015. Η παραπάνω ενημέρωση γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια του καθεστώτος των μικρών καλλιεργητών και δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ή των υπόλοιπων δικαιούμενων άμεσων ενισχύσεων, η οποία θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση. 

ΠΗΓΗ: www.opekepe.gr

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr