Εξώασκος ροδακινιάς - taphrina deformans

Οφείλεται σε μύκητες του γένους Taphrina. Παλιότερα λεγόταν Exoascus και από εκεί πήρε και το όνομα η ασθένεια

Η ασθένεια αυτή προσβάλει τα φύλλα, τους καρπούς αλλά και τα άνθη και τους βλαστούς (Σπάνια τα δυο τελευταία). Η εμφάνιση των πρώτων συμπτωμμάτων γίνεται νωρίς την άνοιξη μαζί με την έκπτυξη των φύλλων. 

Η αντιμετώπιση της ασθένειας γίνεται προληπτηκα με χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων στο φούσκωμα των οφθαλμών. 

 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr