Οι κυριότερες ασθένειες των Μηλοειδών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τα μηλοειδή, κυρίως δηλαδή τη μηλιά, την αχλαδιά και την κυδωνιά. Αυτές όμως που εμφανίζονται συχνότερα στους οπωρώνες στην Ελλάδα, και μπορούν να προκαλέσουν τόσο την ποσότική όσο και την ποιοτική μείωση της παραγωγής είναι:

1. Φουζικλάδιο (Μηλιά, Αχλαδιά) 

2. Ωίδιο (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά)

3. Σκωρίαση (Αχλαδιά)

4. Σεπτορίαση (Αχλαδιά)

5. Φυτόφθορα (Σήψη λαιμού)

6. Σηψηριζίες (Μηλιά και αχλαδιά)

7. Φαιά σήψη (μονίλια) ανθέων, κλαδίσκων, καρπών

8. Μαύρη και καστανή κηλίδωση μηλιάς ή αχλαδιάς

9. Βακτηριακό κάψιμο

 

 

 

Φουζικλάδιο της μηλιάς

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ασθένειες μηλιάς

Venturia inaequalis

Είναι ίσως η σοβαρότερη ασθένεια της μηλιάς. Έχε σαν αποτέλεσμα να εξασθενεί τα δέντρα και να κάνει τους καρπούς μη εμπορεύσιμους.

Αντιμετωπίζεται με προληπτικούς ψεκασμούς ή και θεραπευτικούς σε περίπτωση που έχουμε μόλυσμα, αποτελεσματικά.

Τα στάδια, του φουσκώματος των ματιών και την πράσινης κορυφής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Γενικότερα μέχρι περίπου τις αρχές του Ιουνίου πρέπει να παρέχουμε κάλυψη στα δέντρα.

Επίσης πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοπιούμε κατάλληλο μυκητοκτόνο, επαφής ή διασυστηματικό ή και συνδυασμό αυτών ανάλογα με το στάδιο κατά το οποίο γίνεται η επέμβαση.

 

 

 

 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr