Οι κυριότερες ασθένειες των Μηλοειδών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τα μηλοειδή, κυρίως δηλαδή τη μηλιά, την αχλαδιά και την κυδωνιά. Αυτές όμως που εμφανίζονται συχνότερα στους οπωρώνες στην Ελλάδα, και μπορούν να προκαλέσουν τόσο την ποσότική όσο και την ποιοτική μείωση της παραγωγής είναι:

1. Φουζικλάδιο (Μηλιά, Αχλαδιά) 

2. Ωίδιο (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά)

3. Σκωρίαση (Αχλαδιά)

4. Σεπτορίαση (Αχλαδιά)

5. Φυτόφθορα (Σήψη λαιμού)

6. Σηψηριζίες (Μηλιά και αχλαδιά)

7. Φαιά σήψη (μονίλια) ανθέων, κλαδίσκων, καρπών

8. Μαύρη και καστανή κηλίδωση μηλιάς ή αχλαδιάς

9. Βακτηριακό κάψιμο

 

 

 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr