Για την προστασία των δένδρων από το Κορύνεο και την Μονίλια

 

Μόνο εφόσον κατά την διάρκεια της ανθοφορίας μέχρι την πτώση των πετάλων επικρατήσει βροχερός καιρός να γίνει ψεκασμός με:

 

 διαφ. σκευάσματα [53-57]* Μυκλομπουτανίλ (21**) στις συνιστώμενες δόσεις ή

30-50 γραμμ. [89*] Χόρους 50 WG (7**) ή

συνδυάζοντας διάφορα σκευάσματα Θειοφανέιτ μεθύλ [19,20*] στις συνιστώμενες δόσεις (14**)  με μισή δόση Κάπταν [36,37*] διάφορα σκευάσματα (πτώση πετάλων**).

 

Σε περίπτωση πολλών βροχών και μακράς ανθοφορίας  να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός εναλλάσσοντας τις παραπάνω δραστικές.

 

Οπωσδήποτε να μη γίνει ψεκασμός με παρουσία Μέλισσας.

 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ:

·      Να τηρείτε το αρχείο με τα έντυπα λιανικής πώλησης των Φ.Π.Π.

·      Γάντια, μάσκα και στολή.

·      Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.

·      Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.

·      Πριν να βγάλετε τα γάντια πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι καλά…διαφορετικά …τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων:210-77.93.777

 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr