Βλαστικά στάδια κερασιάς

 

 

 

πηγή:http://www.opengov.gr