Όταν θέλουμε να κάνουμε μια νέα εγκατάσταση με ακτινίδια, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια δεδομένα, κυρίως του εδάφους, που μπορεί να αποτελέσουν περιοριστικούς παράγοντες για την καλλιέργεια και να έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση.  Πρέπει λοιπόν αρχικα  να γίνει μια ανάλυση εδάφους και μια νερού. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών, θα έχουμε μια σαφή εικόνα για το αν το αγροτεμάχιό μας είναι κατάλληλο ή όχι.

Τα στοιχεία στα οποία πρέπει να επικεντροθούμε είναι:

1. Το pΗ του εδάφους.

Ιδανικό pH για το ακτινίδιο είναι 6.5 - 7 δηλαδή έχει τις καλύτερες αποδόσεις σε ουδέτερα ή ελαφρά όξινα εδάφη. Τιμές υψηλότερες έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης.

2. Ανθρακικό ασβέστιο

Τιμές ανθρακικού ασβεστίου μεγαλύτερες από 10% τότε έχουμε μείωση της παραγωγής.

3. Περιεκτικότητα αργίλου .

Όταν η περιεκτικότητα σε άργιλο κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (>30%) τότε το έδαφος αυτό δεν συνιστάται για εγκατάσταση ακτινιδίων

4. Νερό άρδευσης

Νερό με άλατα και νιτρικά δημιουργεί πρόβλημα στην καλλιέργεια και στρεσάρει τα φυτά.

5. Κλίμα

Το ακτινίδιο δεν αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Επίσεις με την βοήθεια της εδαφοανάλυσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε που στοιχεία μπορεί να είναι σε έλλειψη ώστε να γίνει ενσωμάτωση στο έδαφος πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας.