Οδηγία για τα μήλα - Καρπόκαψα -Cydia pomonella

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Παρουσιάζεται μια αύξηση των συλλήψεων του εντόμου στις φερομονικές παγίδες. Με βάση τις συλλήψεις και τις θερμοκρασίες που επικρατούν, για τις πεδινές περιοχές σε ημαθία, υπολογίζονται οι ωοτοκίες μεταξύ 29/8 και 1/9. Και από 2-6/9 θα έχουμε τις συνεχόμενες εκκολάψεις. 

Οπότε ο ψεκασμός με σκευάσματα με στόχο κατά την εναπόθεση των ωών πρέπει να γίνει μεταξύ 29/8 - 1/9

και η χρήση σκευασμάτων με στόχο τις νεαρές προνύμφες να γίνει μεταξύ 2-6/9

Μεγάλη προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος ως προς τις ημέρες για συγκομιδή

 

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr