Καρπόκαψα μηλιάς 4-9-2014

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Α. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

Ξεκίνησε η 4η πτήση του εντόμου. Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται από τις 6 Σεπτεμβρίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται στις 11 Σεπτεμβρίου.

Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Μεγάλη προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή (ορισμένα φυτοπροστατευτικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτή την χρονική περίοδο).

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr