Για την καταπολέμηση αφίδων, κοκκοειδών και λεπιδοπτέρων

Στο στάδιο "Ροζ κορυφή"

* αν έχουμε προσβολή από Βαμβακάδα - Σαν ζοζέ

Θερινό παραφινέλαιο + Πυριπροξιφεν ( στις συνιστώμενες δόσεις)

Για καταπολέμηση ταυτόχρονα και λεπιδοπτέρων συνδιάζουμε με ένα από:

cyfluthrin

Beta cyfluthrin

lambda cyahalothrin

deltamethrin

(στις συνιστώμενες δόσεις)

 

* Αν δεν έχουμε προσβολή από Βαμβακάδα - Σαν ζοζέ

Θερινό παραφινέλαιο  

Για καταπολέμηση ταυτόχρονα και λεπιδοπτέρων συνδιάζουμε με ένα από:

cyfluthrin

Beta cyfluthrin

lambda cyahalothrin

deltamethrin

και για την αντιμετώπιση των αφίδων ένα από τα:

acetamiprid

pirimicarb

(στις συνιστώμενες δόσεις)

 

Ενημερωτικά:

·  Γάντια, μάσκα και στολή.

·  Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.

·  Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.

 

·  Πριν να βγάλετε τα γάντια πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι καλά….διαφορετικά …τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr