Εμφάνιση ψείρας σε αγροκτήματα ροδακινιάς

Πρέπει να γίνει έλενχος στα κτήματα ροδακινιάς για την παρουσία ψείρας. Από ελένχους βρέθηκαν αποικίες αφίδων σε κλαδιά ροδακινιάς. 

Εντομοκτόνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  είναι τα:

acetamiprid (profil)

pirimicarb (Pirimor)

Actara

 

* Προσοχή, σκευάσματα imidacloprid μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την ανθοφορία

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr