Εφαρμογή 2ου Ζιραμ

Σε περίπτωση που ο ψεκασμός του 1ου ζιραμ έγινε έγκαιρα, τότε απαιτείται επανάληψη 12 -15 μέρες μετά. Αν όμως η πρώτη εφαρμογή έγινε  αργά, μετά τημ έκπτυξη των φυλλοφόρων οφθαλμών τότε πρέπει να γίνει ψεκασμός πριν τις επερχόμενες βροχές ώστε να περιορίσουμε την προσβολή. Πρέπει οποσδήποτε να προσθέσουμε προσκολήτικο.

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr