Ροδάκινα - Ψεκασμοί κατα την διάρκεια της ανθοφορίας μέχρι και την πτώση πετάλων

Λόγω των έντονων και συνεχόμενων βροχοπτώσεων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ψεκασμούς τόσο κατά την διάρκεια της ανθοφορίας όσο και τα τα την πτώση πετάλων.

1. Πρέπει να γίνει ένας ψεκασμός στο 30-50 % της ανθοφορίας με χρήση ενός εγκεκριμένου μηκυτοκτόνου.

Ενδεικτικά:

Cyprodinil (chorus)

tebuconazol

boscalid + pyraclostrobin (signum)

Στο ψεκασμό αυτό μπορούμε να συνδιάσουμε και ένα σκεύασμα θρέψης κυρίως βόριο και μαγγάνιο ή βόριο και φαρμορμον με σκοπό την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων

2. Ένα ακόμα ψεκασμός κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων με:

thiram

Captan + thiophanate methyl

captan

*** σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το captan πρέπει να απέχει από ψεκασμό με λάδια τουλάχιστον 10 μέρες.

 

Επίσης στον 2ο ψεκασμό μπορούμε να συνδιάσουμε και ένα εντομοκτόνο διότι στο στάδιο αυτό όλα τα διαχειμάζοντα λεπιδόπτερα ( ανάρσια, καρπόκαψα, φυλλοδέτης) "ενεργοποιούνται" και εκτίθενται σχετικά εύκολα στα εντομοκτόνα.

Ιδιάιτερα στα νεκταρίνια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα εντομοκτόνο για την ταυτόχρονη καταπολέμηση του θρίπα. 

Ενδεικτικά:

deltametrin

lambda cyhalothrin

fluvalinate

*** Μέχρι και την πτώση πετάλων στα νεκταρίνια δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια με σκοπό να αποφύγουμε την ματανάστευση των θριπών στα άνθη

*** Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μετά την δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο κτήμα

Ενημερωτικά:

·  Γάντια, μάσκα και στολή.

·  Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.

·  Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.

 

·  Πριν να βγάλετε τα γάντια πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι καλά…

Tηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

 

 

 

 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr