Νεκταρίνια - Αφίδες και θρίπες

Στα νεκταρίνια και ιδιαίτερα στις ποικιλίες που ανθίζουν νωρίς πρέπει να γίνει μια εφορμογή ενάντια σε αφίδες και θρίπες. 

Συνδιάζουμε Acetamiprid στις συνιστώμενες δόσεις μαζί με 

*Deltamethrin

*Lambda Cyhalothrin

* Cyfluthrin

* Beta cyfluthrin

Όλα τα παραπάνω στις συνιστώμενες δόσεις

Προσοχή η χρήση του imidacloprid απαγορεύτηκε προανθικά

Ο παραπάνω ψεκασμός μπορεί να συνδιαστεί με το 2ο ζιράμ

 

Ενημερωτικά:

·  Γάντια, μάσκα και στολή.

·  Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.

·  Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.

 

·  Πριν να βγάλετε τα γάντια πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι καλά….διαφορετικά …τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr