Ροδάκινα - Ενέργειες λόγω πιθανότητας παγετού. Πριν και μετά

 

Οι προβλέψεις για χαμηλές θερμοκρασίες ή ακόμα και παγετό κατα την περίοδο της ανθοφορίας έχουν σαν αποτέλεσμα την σύσταση οδηγίας για ψεκασμό στο άνθος κυρίως με σκευάσματα με αμινοξέα με στοπό την αύξηση της αντοχής των ανθέων κατά 1-3 οC αλλά και βελτίωση της γονιμότητάς, 2-3 μέρες πριν τον προβλεπόμενο παγετό. 

 

Εαν έχουμε παγετό, πριν ακόμα ανέβει η θερμοκρασία την επόμενη ημέρα, να γίνει ψεκασμός με βιορμόν 

 

Τα ζιζάνια πρέπει να είναι κατεστραμένα ώστε να μην υπάρχει βλάστηση στο έδαφος με σκοπό την αύξηση της θερμοκρασίας του κτήματος.

 

Όπου υπάρχει δυνατότητα σε κτήματα που έχουν ¨νερό¨ , αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0 oC και για όσο χρόνο διαρκέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες, να γίνει άρδευση.            

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr