Ροδακινιά - Προσβολή από ανάρσια

Ανάρσια της ροδακινιάς

(Anarsia lineatella)

Το τελευταίο διάστημα σε κτήματα παρατηρήθηκαν προσβολές από Ανάρσια. Η προσβολές αυτές ευνοήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η ζημιά είναι πολύ σημαντική για τα νεαρά φυτά  μια και καθυστερεί την ανάπτυξη, και δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντική με μεγάλα δέντρα. 

Η ζημιά γίνεται από την προνύμφη η οποία τρέφεται από τις νεαρές κορυφές με αποτέλεσμα να τις ξεραίνει.

Πρέπει να γίνει ένας  ψεκασμός με εγκεκριμένο εντομοκτόνο για ταυτόχρονη καταπολέμηση και του φυλλοδέτη  

 Ζημιά σε οφθαλμό

 

 

Νυμφη

 

Ενήλικο

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr