Ροδάκινα - Απόσπαση κάλυκα - Εμφάνιση καρπιδίου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Για την καταπολέμηση μονίλιας, ωιδίου και λεπιδοπτέρων στα αργοκτήματα ροδακινιάς και νεκταρινιάς απαιτούνται 2 εφαρμογές. Η πρώτη κατά την απόσπαση του κάλυκα και η δεύτερη 8-12 μέρες μετά με την εμφανιση του καρπιδίου. 

Η επιλογή του μυκητοκτόνου πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε την ανθεκτικότητα από την χρήση του. Προσοχή, δεν πρέπει απλά να αλλάζουμε σκευάσματα, αλλά ομάδες μυκητοκτόνων.

Για παράδειγμα μπορεί εμείς να εναλλάσσουμε τα  tebuconazole, myclobutanil, cyproconazole αλλά στην ουσία όλα είναι τριαζόλες. 

Τέλος σε κτήματα που δεν έγινε χρήση εντομοκτόνου στην πτώση πετάλων, να γίνει τώρα σε συνδιασμό με τον παραπάνω ψεκασμό.

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr