Αγροκτήματα Ροδακινιάς - Μονίλια,Σιτόσπορα, Φουζίκοκο,

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

 Αγροκτήματα  Ροδακινιάς στα όποια έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή

Για την προστασία των δένδρων από τη Μονίλια, το Φουζίκοκκο, και τη Σιτόσπορα.

 

Στα αγροκτήματα που παρατηρούνται προσβολές των κλαδιών από τους παραπάνω μύκητες κι όπου είχαμε σημαντικές προσβολές από Μονίλια στους καρπούς κατά τη συγκομιδή  αλλά και σε όλα τα κτήματα  τα όποια  χτυπήθηκαν από χαλάζι, είναι απαραίτητο άμεσα και πριν τις πρώτες Φθινοπωρινές βροχές να επέμβουμε Keras   στις υψηλότερες συνιστώμενες δόσεις.

 Πριν από τον παραπάνω ψεκασμό καλό είναι να ρίξουμε τους μουμιοποιημένους καρπούς από τα δένδρα και να γίνει καταστροφέας.

 

 

 

Οπωσδήποτε να μη γίνει ψεκασμός με παρουσία Μέλισσας.

Ενημερωτικά:

·  Γάντια, μάσκα και στολή.

·  Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.

·  Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.

 

 

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr