Ροδάκινα -Βακτηριολογικές και μυκητολογικές ασθένειες

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στο 70-80% της πτώσης των φύλλων των δέντρων, να γίνει ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα (υδροξείδιο του χαλκού ή οξυχλωριούχο χαλκό ή Βορδιγάλειο πολτό) στις συνιστώμενες δόσεις. 

- Η εφαρμογή να γίνει όταν η μέση θερμοκρασία της ημέρας πέσει κάτω από τους 10 0C

- Σε κτήματα με ιστορικό προσβολών από βακτήριο ή κλαδοσπόριο, η δόση να αυξηθεί στη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή.

- Οι ψεκασμοί με χαλκούχα να εφαρμόζονται μόνο εφόσον προβλέπονται νυχτερινές θερμοκρασίες πάνω από 3-4°C για τις επόμενες 2 ημέρες.

Όπου έχουν εντοπισθεί βακτηριώσεις, θα πρέπει μέχρι το τέλος του χειμώνα, κάθε 15-20 ημέρες και εφόσον μεσολαβούν παρατεταμένες βροχοπτώσεις με θερμοκρασίες πάνω από 10°C, να επαναλαμβάνονται ψεκασμοί ελαφριάς κάλυψης (80-100 κιλά ψεκαστικό διάλυμα ανά στρέμμα) με τα παραπάνω χαλκούχα σκευάσματα στις μέτριες δόσεις τους.

   Στα κτήματα με προσβολές από Εξώασκο την περασμένη Άνοιξη, μετά την παραπάνω εφαρμογή, με την ολοκλήρωση της πτώσης των φύλλων να γίνει ψεκασμός με  300 γραμμάρια Ζιράμ στα 100 κιλά νερό και καλή κάλυψη των δένδρων με 100-120 κιλά ψεκαστικό διάλυμα ανά στρέμμα.

Τέλος σε περιοχές όπου την προηγούμενη άνοιξη υπήρχαν προσβολές από ανθονόμο, να γίνει ψεκασμός με δηλητήριο 

 

 

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr