Ψευδάργυρος - Zn

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

 

Εδάφη που είναι πλούσια σε οργανική ουσία έχουν μικρό ποσοστό αφομοιώσιμου ψευδαργύρου

Έλλειψη ψευδαργύρου στα φυτά προκαλείται και από υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου.

Ο ψευδάργυρος σαν στοιχείο δεν μετακινείται εύκολα στο έδαφος και συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται με ενσωμάτωση

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr