Νόμος του ελαχίστου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Την απόδοση του φυτού την καθορίζει ο παράγοντας εκείνος (της απόδοσης) που βρίσκεται στη μικρότερη ποσότητα πάντα

βέβαια σε σχέση με τις απαιτήσεις του φυτού. Παράδειγμα για να το κατανοήσουμε αυτό είναι ο λιπασματικός κάδος  όπου οι σανίδες που το σχηματίζουν έχουν διαφορετικό ύψος. Κάθε σανίδα αντιπροσωπεύει και ένα στοιχεία απαραίτητο για το φυτό. Παρατηρούμε ότι η χωρητικότητα του κάδου εξαρτάτε από το ύψος της μικρότερης σανίδας, άρα το στοιχείο με την μικρότερη διαθεσιμότητα είναι αυτό που θα καθορίσει και το ύψος της απόδοσης του φυτού.

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr