Το πυρίτιο Si και ο ρόλος του

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το πυρίτιο είναι ένα από τα "άγνωστα" μικροθρεπτικά στοιχεία για το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά. Είναι το 2ο πιο άφθονο στοιχείο του φλοιού της γής και οι ποσότητες στο έδαφος είναι μεγάλες. 

Ρόλος του πυριτίου

* Βελτιώνει την αντοχή των φυτών σε συνθήκες ξηρασίας και καθυστέρηση της μάρανσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 

* Αντοχή του φυτικού στελέχους στο πλάγιασμα

* Αύξηση της ικανότητας των φυτών να αντιστέκονται σε τοξικότητες άλλων στοιχείων

* Αύξηση ανθεκτικότητας σε μυκητολογικές προσβολές. 

 

Έλλειψη πυριτίου

Επειδή το πυρίτιο δεν είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών, τα περισσότερα φυτά, εκτός απο λίγες εξαιρέσεις πχ τομάτα, θα αναπτυχθουν κανονικά και χωρίς την παρουσία του. 

 

Τοξικότητα πυριτίου

Οι υπερβολικές ποσότητες πυριτίου μπορεί να προκαλέσουν ανταγωνισμό στην πρόσληψη άλλων θρεπτικών στοιχείων. 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr