Εποχή δειγματοληψίας εδάφους

Η εποχή που θα γίνει η δειγματοληψία του εδάφους έχει να κάνει και με την καλιέργεια. Σκόπιμο είναι να γίνεται πάντα τέτοια εποχή ώστε με την έκδοση των αποτελεσμάτων από το εργαστήριο να έχουμε το χρόνο βάση της οδηγίας λίπανσης να γίνει εφαρμογή του κατάλληλου λιπάσματος. Για παράδειγμα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες καλό είναι να γίνεται ανάλυση πριν την φύτευση, ενώ σε εγκατεστημένο κτήμα περίοδος είναι αυτή του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.

 

 

 

 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr