Σκοπός της ανάλυσης εδάφους

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ανάλυση του εδάφους γίνεται για να "γνωρίσουμε" το έδαφος στο οποίο σκοπεύουμε ή έχουμε εγκαταστήσει την καλλιέργειά μας. Η ανάλυση και η οδηγία λίπανσης που την ακολουθεί μας βοηθούν να επιλέξουμε τόσο τον τύπο όσο και την ποσότητα του λιπάσματος που θα χρησιμοποιήσουμε. 

Τα βασικά στοιχεία που κοιτάμε σε μια ανάλυση είναι:

1. Η σύσταση του εδάφους

2. Το pH του εδάφους

3. Η ηλεκτρική αγωγιμώτητα

4. Η οργανική ουσία

5. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα

6. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης για όλα τα παραπάνω και σε συνδιασμό με τις απαιτήσεις την εκάστοτε καλλιέργειας επιλέγουμε σε συνεργασία με τον γεοπόνο μας, το κατάλληλο πρόγραμμα λίπανσης

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr