Χαλκός στο φούσκωμα των οφθαλμών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Για να προστασία των δέντρων απο Βακτήριο και κορύνεο συνιστάται στο στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών, να γίνει εφαρμογή με ένα χαλκούχο σκεύασμα. 

Σύσταση: υδροξέιδιο του χαλκού στις συνιστώμενες δόσεις.

Ενημερωτικά:

·  Γάντια, μάσκα και στολή.

·  Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.

·  Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.

 

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

 

Copyright  2010 - 2019  ioannidis.gr