Εμφάνιση # 
Τίτλος Συντάκτης Εμφανίσεις
Βιολογικός κύκλος της αφίδας - Myzus persicae Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 236
Καφέ βρωμούσα - Halyomorpha halys Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 1411
Η ιστορία της Γεωργίας και η πράσινη οικονομία Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 1485
Κλάδεμα μονόκλωνης αχλαδιάς σε υπέρπυκνη γραμμική φύτευση Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 2267
Κλάδεμα επιτραπέζιας αχλαδιάς σε δίκλωνη διαμόρφωση (παλμέττα) Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 2613
Κλάδεμα επιτραπέζιας ροδακινιάς σε διαμόρφωση παλμέττας τύπου Υ Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 1795
Κλάδεμα ροδακινιάς σε δίκλωνη διαμόρφωση (παλμέττα) Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 6796
Προσβολή δένδρου αχλαδιάς από χειμερινή γενεά Ψύλλας (Cacopsylla pyri) Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 2271
Κλάδεμα ενήλικου δένδρου ακτινιδιάς Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 2137
Κλάδεμα επιτραπέζιας ροδακινιάς σε μονόκλωνη διαμόρφωση Γράφτηκε από τον/την Ioannidis 3290

Copyright  2010 - 2020  ioannidis.gr