Προσβολή δένδρου αχλαδιάς από χειμερινή γενεά Ψύλλας (Cacopsylla pyri)

Βίντεο από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας

Copyright  2010 - 2018  ioannidis.gr