Κλάδεμα μονόκλωνης αχλαδιάς σε υπέρπυκνη γραμμική φύτευση