Φύτευση κερασιάς σε σύστημα UFO

 

Βίντεο από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας

Copyright  2010 - 2018  ioannidis.gr