Πρόκειται για σημάδια που δημιουργούνται στον καρπό της ακτινιδιάς λόγω τριβής του με διπλανό καρπό. Το σύμπτωμα αυτό μπορεί να παρατηρηθεί ακόμα και από τριβή του καρπού με φύλλα ή με άλλα φυτικά μέρη.  Το ονομάζουν κάποιες φορές "εσχάρα".