Βαμβακάδα

(Pseudaulacapsis pantegona)

Η βαμβακάδα αποτελεί τον σοβαρότερο εχθρό της ακτινιδιάς. Προσβάλλει τον κορμό, τους κλάδους και τους καρπούς.

 • Έχει τρεις (3) γενιές το έτος.
 • Διαχειμάζει με τη μορφή του καμαίου θηλυκού και από τα μέσα Απριλίου ξεκινούν οι ωοτοκίες.
 • Την περίοδο αυτή εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός μετακινούμενων ακάλυπτων προνυμφών.

Ζημιές που προκαλεί:

 • Απορροφά χυμούς από το φυτό με αποτέλεσμα την σταδιακή εξασθένιση του
 • Προχωρημένη προσβολή μπορεί να προκαλέσει ξήρανση σε κληματίδες, βραχίονες ακόμη και σε ολόκληρα φυτά
 • Σημαντικές είναι οι ζημιές στους καρπούς, όπου στα σημεία προσβολής πληγώνεται η επιδερμίδα με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται σήψεις, να μειώνεται ο χρόνος διατήρησης των καρπών και να υποβαθμίζεται η ποιότητα και η εμπορική τους αξία.

 

Συστάσεις – Χημική καταπολέμηση

 • Κατάλληλη περίοδος για τη χημική καταπολέμηση του εχθρού είναι η περίοδος που εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ακάλυπτων μετακινούμενων προνυμφών (Απρίλιος – Μάιος)
 • Αργότερα οι προνύμφες αποκτούν προστατευτικό κάλυμμα (ασπίδιο) το οποίο είναι ικανό να τις προστατεύσει από το υγρό των ψεκασμών και έτσι η καταπολέμηση τους να είναι πολύ δύσκολη και αναποτελεσματική.
 • Οποιαδήποτε επέμβαση με εντομοκτόνα για να είναι επιτυχής πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν οι νεαρές προνύμφες 1ης και 2ης ηλικίας και μετά από προσεκτική παρακολούθηση του εντόμου.

Συνίσταται:

Οι παραγωγοί μετά από προσεκτική παρατήρηση των οπωρώνων τους και αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων ερπουσών μορφών

 • Αν υπάρχει πυκνός πληθυσμός να προβούν σε ένα 1ο ψεκασμό με εγκεκριμένο σκεύασμα παραφινελαίου
 • Και ο 2ος ψεκασμός να γίνει 2 εβδομάδες αργότερα.
 • Σε περίπτωση όχι πυκνών πληθυσμών ο ψεκασμός να γίνει 7-10 μέρες μετά την εμφάνιση των ερπουσών μορφών.
 • Ο ψεκασμός πρέπει να καλύπτει κάθε σημείο του δένδρου και προτείνεται να γίνεται μόνο στα δένδρα που έχουν προσβολή ώστε να διαφυλάσσονται οι φυσικοί εχθροί των εντόμων.