Για τη σημασία του pH στην ανάπτυξη των φυτών θα βρείτε άπειρα άρθρα, είναι ίσως η πιο εύκολη ερμηνεία για τον αρχάριο καλλιεργητή. Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην τιμή της ανάλυσης χαρακτηρίζουμε το έδαφος ως ελαφρώς αλκαλικό. Θυμίζω ότι η βασική διαβάθμιση του μέσου (του εδάφους στην περίπτωσή μας) με βάση την τιμή του pH είναι:

Όξινο: τιμή pH από 4 μέχρι 6,5. Η τιμή του pH αρχίζει από το μηδέν αλλά προφανώς δεν θα βρούμε τέτοιο έδαφος στη φύση. Η πιο ακραία τιμή εμφανίζεται συνήθως από το 4,5.

Ουδέτερο: 6,5-7,2. Σε αυτή την περιοχή τιμών θα συναντήσουμε την πλειοψηφία των προτιμήσεων των φυτών.

Βασικό: 7,2 μέχρι 8,5. Η κλίμακα τιμών του pH σταματά στο 14 αλλά επίσης δεν θα συναντήσουμε έδαφος που να έχει τόσο υψηλή τιμή.

Στο πρώτο διάβασμα της τιμής μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το είδος της καλλιέργειας που μπορούμε να εγκαταστήσουμε με βάση την βιβλιογραφία. Τα εγχειρίδια καλλιεργειών συνήθως αναγράφουν την τιμή προτίμησης και με αυτό το σκεπτικό επιλέγουμε ή απορρίπτουμε κάποια καλλιέργεια.

Σε δεύτερο χρόνο, από την τιμή του pH βγάζουμε συμπεράσματα για τη διαθεσιμότητα κάποιων θρεπτικών στοιχείων. Είναι πιθανό η εδαφολογική ανάλυση να μας δείχνει επάρκεια κάποιου θρεπτικού στοιχείου αλλά η εικόνα των φυτών να υποδεικνύει έλλειψη κάποιου στοιχείου. Πολλές φορές η αιτία είναι η οξύτητα του εδάφους και όχι η ποσότητα του συγκεκριμένου στοιχείου. Η διόρθωση σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει στην τιμή pH, κάτι που δεν είναι πάντοτε μια εύκολη υπόθεση.