Ο χρόνος συγκομιδής των ακτινιδίων  καθορίζεται από τους δείκτες ωριμότητας που είναι:

  1. Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα (βαθμοί Brix). Η τιμή για συγκομιδή πρέπει είναι 6.2ο – 6.5ο Brix. Και η μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία να είναι στο 15%. Η μέτρηση των σακχάρων γίνεται με συσκευές που λέγονται διαθλασίμετρα.
  2. Η σκληρότητα της σάρκας στο ακτινίδιο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 6.5 κιλά δύναμης. Η μέτρηση εδώ γίνεται με το πενετρόμετρο, εργαλείο που μετρά την δύναμη διείσδυσης στη σάρκα του καρπού (με ακίδα διαμέτρου 8mm).

 

 

Με τους παραπάνω τρόπους μπορούμε να ελέγξουμε την ωριμότητα των φρούτων που θα μας βοηθήσει στον καθορισμό του χρόνου συγκομιδής ώστε να μην έχουμε προβλήματα τόσο στην διάθεση των προϊόντων όσο και στην αποθήκευσή τους σε ψυγεία.

 

  • Ένας βαθμός Brix ισούται με 1 gr σακχαρόζης σε 100 gr διαλύματος,